Art. 4. - Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.22.165

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1932 r.
Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.