Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.66.440

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 1920 r.
w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.

W myśl części drugiej art. 1 ustawy z dn. 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Pr. 1919 r. № 61, poz. 364) Rada Ministrów przedłuża udzielone Ministrowi Spraw Wewnętrznych rozporządzeniem z dn. 29 kwietnia 1920 r. (Dz. U. № 36, poz. 208), upoważnienie do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych na okres dalszych 3 miesięcy od dnia 2 sierpnia 1920 r. do dnia 2 listopada 1920 r. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.