Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.9.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 stycznia 1920 r.
w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.

"W myśl art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. Pr. № 61, poz. 364) w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny, Rada Ministrów przedłuża udzielone Ministrowi Spraw Wewnętrznych Rozporządzeniem z dnia 30 października 1919 r. (Dz. Ustaw № 83, poz. 462) upoważnienie do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych, na okres dalszych trzech miesięcy od dnia 2 lutego 1920 r. do dnia 2 maja 1920 r.".