Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.62.367

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.

W myśl artykułu 1-go ust. 1 ustawy z dnia 25-go lipca 1919 r. (Dz. Pr. № 61 poz. 364) w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny Rada Ministrów upoważnia niniejszem Ministra Spraw Wewnętrznych na okres 3-ch miesięcy, od dnia 2-go sierpnia 1919 r. do dnia 2-go listopada 1919 r. do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych, ograniczających prawa obywatelskie, przewidzianych w art. 2 tejże ustawy.
Warszawa, dnia 1 sierpnia 1919 r.