Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.83.582

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1921 r.

USTAWA
z dnia 4 października 1921 r.
w przedmiocie upoważnienia Ministra Skarbu do zaciągnięcia w Polskim Banku Krajowym pożyczki w kwocie 120.001.000 mk.

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do zaciągnięcia w Polskim Banku Krajowym pożyczki w kwocie 120.001.000 mk. w 41/2% obligacjach komunalnych III emisji, umarzalnych w przeciągu 51 lat.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Skarbu.