Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.62.399

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 13 lipca 1920 r.
w przedmiocie upoważnienia Ministra Skarbu do udzielania kooperatywom pracowników państwowych pomocy finansowej.

Art.  1.

Upoważnia ssą Ministra Skarbu do udzielania kooperatywom pracowników państwowych na zaopatrzenie swych członków w mieszkania, środki żywności i artykuły pierwszej potrzeby pomocy finansowej w formie pożyczek bądź oprocentowanych, bądź bezprocentowych, oraz gwarancji rządowych względem instytucji finansowych do wysokości 300 miljonów marek.

Art.  2.

Powyższa pomoc finansowa ma być udzielana stosownie do zdolności kredytowej oraz wyników działalności poszczególnych kooperatyw, bądź na uruchomienie przedsięwzięcia, bądź na dostarczenie im odpowiednich środków obrotowych.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Skarbu.