Art. 4. - Upoważnienie Ministra Robót Publicznych do wydawania przepisów ulgowych w dziedzinie budownictwa. - Dz.U.1922.88.788 - OpenLEX

Art. 4. - Upoważnienie Ministra Robót Publicznych do wydawania przepisów ulgowych w dziedzinie budownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.88.788

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1922 r.
Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.