Art. 1. - Upoważnienie Ministra Robót Publicznych do wydawania przepisów ulgowych w dziedzinie budownictwa. - Dz.U.1922.88.788 - OpenLEX

Art. 1. - Upoważnienie Ministra Robót Publicznych do wydawania przepisów ulgowych w dziedzinie budownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.88.788

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1922 r.
Art.  1.

Celem wprowadzenia ułatwień w dziedzinie budownictwa w miastach upoważnia się Ministra Robót Publicznych na przeciąg 2 lat od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy do wydawania dla miast rozporządzeń w przedmiocie przepisów budowlanych.