Art. 4. - Upoważnienie Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczymi oraz organizacja urzędów probierczych na obszarach b. zaboru austrjackiego i rosyjskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.70.470

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.
Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.