Art. 2. - Upoważnienie Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczymi oraz organizacja urzędów probierczych na obszarach b. zaboru austrjackiego i rosyjskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.70.470

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.
Art.  2.

W zakresie ustalenia i porządku wymierzania opłat, należnych Skarbowi za prawo wykonywania przemysłu złotniczego i handlu wyrobami złotniczemi, oraz za czynności urzędów probierczych, jak również w zakresie przejęcia przez Ministerstwo Przemyślu i Handlu urzędów probierczych na obszarze b. zaboru austrjackiego, zarządzenia, przewidziane w art. 1, Minister Przemysłu i Handlu wydaje w porozumieniu z Ministrem Skarbu.