Art. 1. - Upoważnienie Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczymi oraz organizacja urzędów probierczych na obszarach b. zaboru austrjackiego i rosyjskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.70.470

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.
Art.  1.

Upoważnia się Ministra Przemysłu i Handlu:

1. do wydania zarządzeń w celu niezwłocznego przywrócenia na obszarze b. zaboru rosyjskiego obowiązku sprawdzania w urzędzie państwowym jakości wyrobów z kruszców szlachetnych, dozwolonych do sprzedaży, przywrócenia nadzoru nad przemysłem i handlem złotniczym oraz zorganizowania urzędów probierczych tymczasowo w myśl przepisów rosyjskich z przed 1 sierpnia 1915 r.;

2. do przejęcia funkcji urzędów w zakresie, wymienionym w ust. 1, na obszarach b, zaboru austrjackiego tymczasowo w myśl ustaw i przepisów austrjackich z przed 1 listopada 1918 r.;

3. do wprowadzenia w drodze rozporządzenia zmian do ustaw i przepisów, wymienionych w ust. 1 i 2, jakie Minister Przemysłu i Handlu ze stanowiska obecnego ustroju władz państwowych, rozwoju techniki lub zmiany warunków ekonomicznych uzna za konieczne;

4. do wydawania rozporządzeń w celu wykonania obowiązujących ustaw i przepisów w przedmiocie, wskazanym w ust. 1.