Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.73.500

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 6 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie upoważnienia Ministra Aprowizacji do wydawania rozporządzeń aprowizacyjnych, związanych z prowadzeniem wojny.

Art.  1.

W art. 3 ust. z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. R. P. № 67 poz. 449) skreśla się wyrazy "w porozumieniu z Komitetem opinjodawczym, złożonym z właściwych Ministrów oraz delegatów organizacji społeczno-gospodarczych, a mianowicie: rolniczych, przemysłowych, handlowych, rzemieślniczych i robotniczych".