§ 6. - Upoważnienie do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.112.770

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2011 r.
§  6. 4
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim lub wielkopolskim.
4 § 6:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.236.1632) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 marca 2011 r. (Dz.U.11.58.298) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.