§ 11. - Upoważnienie do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.112.770

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2011 r.
§  11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.