Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1780

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2017 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.