[Należności z tytułu umundurowania, wyżywienia, zakwaterowania] - Art. 46. - Uposażenie żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - [Należności z tytułu umundurowania, wyżywienia, zakwaterowania] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  46.  [Należności z tytułu umundurowania, wyżywienia, zakwaterowania]

Do należności przysługujących żołnierzom na podstawie odrębnych przepisów z tytułu umundurowania, wyżywienia, zakwaterowania lub innych świadczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 9.