[Uposażenie w razie odbywania kary aresztu wojskowego, aresztu koszarowego lub izolacyjnego] - Art. 38. - Uposażenie żołnierzy... - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Uposażenie w razie odbywania kary aresztu wojskowego, aresztu koszarowego lub izolacyjnego] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  38.  [Uposażenie w razie odbywania kary aresztu wojskowego, aresztu koszarowego lub izolacyjnego]
1. 
Żołnierzowi odbywającemu w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) nie wypłaca się uposażenia od najbliższego terminu płatności.
2. 
Żołnierzowi odbywającemu dyscyplinarną karę aresztu koszarowego lub izolacyjnego wypłaca się, za czas odbywania tej kary, połowę uposażenia zasadniczego. Jeżeli żołnierz pobrał już uposażenie w pełnej wysokości, potrąca się mu odpowiednią część uposażenia przy najbliższej wypłacie.