[Pokrycie kosztów pogrzebu oraz odprawa dla członków rodziny w razie śmierci żołnierza w następstwie wypadku lub choroby... - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 33a. - [Pokrycie kosztów pogrzebu oraz odprawa dla członków rodziny w razie śmierci żołnierza w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  33a.  [Pokrycie kosztów pogrzebu oraz odprawa dla członków rodziny w razie śmierci żołnierza w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową]

Przepisy art. 33 ust. 1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w razie śmierci żołnierza, o którym mowa w art. 30, art. 31 i art. 31c ust. 1, po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową.