[Możliwość pobierania tylko jednego uposażenia] - Art. 3. - Uposażenie żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Możliwość pobierania tylko jednego uposażenia] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  3.  [Możliwość pobierania tylko jednego uposażenia]
1. 
Z tytułu pełnienia służby wojskowej żołnierz otrzymuje tylko jedno uposażenie określone w ustawie.
2. 
(uchylony).