Art. 9. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 9. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  9.

Przepisy art. 7 i 8 stosuje się odpowiednio do innych należności pieniężnych.