Art. 48. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 48. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  48.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1958 r.