Art. 38. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 38. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  38.
1.
Żołnierzowi, który samowolnie opuścił swoją jednostkę lub miejsce służbowe albo poza nimi pozostaje, zawiesza się uposażenie od najbliższego terminu płatności.
2.
W razie uznania nieobecności za usprawiedliwioną zwraca się żołnierzowi zawieszone uposażenie; w przeciwnym razie żołnierz traci za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności 1/30 część uposażenia miesięcznego.