Art. 20. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 20. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  20.

Oficerowie zawodowi wymienieni w art. 2 w przypadku pobierania uposażenia określonego w tym przepisie otrzymują dodatek rodzinny oraz należności pieniężne przewidziane w art. 14 i 16-18 na podstawie niniejszej ustawy.