Art. 15. - Uposażenie żołnierzy. - Dz.U.1958.36.165 - OpenLEX

Art. 15. - Uposażenie żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.165

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  15.

Podoficerowie zawodowi otrzymują przy powołaniu do wojskowej służby zawodowej i objęciu stanowiska służbowego jednorazowe wynagrodzenie z tytułu powołania do wojskowej służby zawodowej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego przysługującego na objętym stanowisku wraz z dodatkami o charakterze stałym.