Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.780 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa grupy zaszeregowania poszczególnych stanowisk oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia stanowiące uposażenie zasadnicze funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej "funkcjonariuszem".
§  2.  Ustala się grupy zaszeregowania oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia stanowiące uposażenie zasadnicze funkcjonariusza, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Grupy zaszeregowania poszczególnych stanowisk służbowych funkcjonariuszy są określone w tabelach stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  Kwoty uposażenia zasadniczego funkcjonariusza zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2

GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Grupa zaszeregowaniaMnożniki przeciętnego uposażenia
391,6130
381,4526
371,1356
361,0432
351,0057
340,9553
330,9507
320,8572
310,8496
300,8424
290,8004
280,7934
270,7593
260,7463
250,7111
240,7107
230,6755
220,6697
210,6643
200,6309
190,6255
180,6136
170,6084
160,5804
150,5548
140,5502
130,5480
120,5380
110,5190
100,5188
90,4974
80,4870
70,4829
60,4645
50,4513
40,4291
30,4151
20,3905
10,2402

ZAŁĄCZNIK Nr  2  3

GRUPY ZASZEREGOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Tabela 1

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Lp.Rodzaj stanowiska służbowego (korpus)Grupa zaszeregowaniaStanowiska służbowe
1234
139Dyrektor Generalny Służby Więziennej
238zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
337dyrektor biura
437główny księgowy Służby Więziennej
536główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej
636naczelny lekarz więziennictwa
736zastępca dyrektora biura
836naczelnik wydziału
933kierownik zespołu
10oficerski33doradca Dyrektora Generalnego
1131radca prawny
1231starszy specjalista
1331główny kontroler
1428specjalista
1528starszy kontroler
1622starszy inspektor
1722kontroler
1817inspektor
1917młodszy kontroler
2010młodszy inspektor
21chorążego10starszy instruktor
227instruktor
235młodszy instruktor
24podoficerski6starszy kierowca
255kierowca
264starszy referent
272referent
281młodszy referent

Tabela 2

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

Lp.Rodzaj stanowiska służbowego (korpus)Grupa zaszeregowaniaStanowiska służbowe
1234
1oficerski37dyrektor okręgowy Służby Więziennej
233zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej
331główny księgowy
424naczelny lekarz
524radca prawny
622specjalista
719starszy kontroler
817kontroler
917starszy inspektor
1014inspektor
1114młodszy kontroler
129młodszy inspektor
13chorążego9starszy instruktor
146instruktor
154młodszy instruktor
16podoficerski6starszy kierowca
175kierowca
183starszy referent
192referent
201młodszy referent

Tabela 3

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia oraz ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej

Lp.Rodzaj stanowiska służbowego (korpus)Grupa zaszeregowaniaStanowiska służbowe
1234
1oficerski37komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
235zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
335komendant ośrodka szkolenia
430zastępca komendanta ośrodka szkolenia
530komendant ośrodka doskonalenia kadr
626zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr
726główny księgowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; główny księgowy ośrodka szkolenia
821główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr
921kierownik zakładu
1021kierownik oddziału zamiejscowego
1120kierownik ambulatorium
1220kierownik działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; kierownik działu ośrodka szkolenia
1316zastępca kierownika działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
1416kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr
1518radca prawny
1618starszy wykładowca
1716wykładowca
1811młodszy wykładowca
1916starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
2013asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
2111młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
2213dowódca kompanii Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca kompanii ośrodka szkolenia
2312dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia
249zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia
2514specjalista
2612starszy inspektor
2711inspektor
289młodszy inspektor
296starsza pielęgniarka
305pielęgniarka
314młodsza pielęgniarka
32chorążych12dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia
339zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia
349starszy instruktor
356instruktor
364młodszy instruktor
376starszy oddziałowy
385oddziałowy
396starsza pielęgniarka
405pielęgniarka
414młodsza pielęgniarka
42podoficerski6starszy oddziałowy
435oddziałowy
446technik
453starszy referent
466starszy kierowca
475kierowca
486starsza pielęgniarka
495pielęgniarka
504młodsza pielęgniarka
516starszy magazynier
525szef kuchni
535konserwator
545magazynier
553starszy strażnik
562referent
572strażnik
581młodszy referent

Tabela 4

Areszty śledcze, zakłady karne, zakłady opieki zdrowotnej działające w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Lp.Rodzaj stanowiska służbowego (korpus)Grupa zaszeregowaniaStanowiska służbowe
1234
1oficerski34dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
232dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
329zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
423zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
527główny księgowy aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
620główny księgowy aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
725dyrektor szpitala
823kierownik oddziału powyżej 200 miejsc
920kierownik oddziału poniżej 200 miejsc
1020kierownik działu aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
1118kierownik działu aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
1216kierownik domu matki i dziecka aresztu śledczego lub zakładu karnego
1316kierownik poradni, pracowni aresztu śledczego lub zakładu karnego
1416kierownik ośrodka diagnostycznego aresztu śledczego lub zakładu karnego
1520kierownik ambulatorium aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
1618kierownik ambulatorium aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
1720ordynator
1820kierownik apteki zakładowej - okręgowej
1916kierownik apteki zakładowej
2018radca prawny
2118zastępca kierownika działu aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
2216zastępca kierownika działu aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
2316starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
2415asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
2511młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
2615dowódca zmiany
2711zastępca dowódcy zmiany
2815dowódca grupy interwencyjnej
2915starszy wychowawca
3012wychowawca
3111młodszy wychowawca
3215starszy psycholog
3312psycholog
3411młodszy psycholog
3515specjalista
3612starszy inspektor
3711inspektor
389przełożona pielęgniarek1)
398pielęgniarka oddziałowa1)
406starsza pielęgniarka
415pielęgniarka
424młodsza pielęgniarka
439młodszy inspektor
44chorążych15dowódca grupy interwencyjnej
4515dowódca zmiany
4611zastępca dowódcy zmiany
479starszy instruktor
486instruktor
494młodszy instruktor
508starszy oddziałowy
516oddziałowy
528pielęgniarka oddziałowa1)
536starsza pielęgniarka
545pielęgniarka
554młodsza pielęgniarka
565dowódca grupy konwojowej
57podoficerski8starszy oddziałowy
586oddziałowy
596technik
603starszy referent
616technik medyczny
626starszy kierowca
635kierowca
648pielęgniarka oddziałowa1)
656starsza pielęgniarka
665pielęgniarka
674młodsza pielęgniarka
686starszy magazynier
696szef kuchni
705magazynier
715konserwator
725dowódca grupy konwojowej
733starszy strażnik
742referent
752strażnik
761młodszy referent

1) W areszcie śledczym lub w zakładzie karnym, w którym funkcjonuje szpital.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U.2009.57.474), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U.2010.79.523).
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U.2018.2118) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2018 r.
3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U.2018.2118) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2018 r.