§ 1. - Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. - Dz.U.2020.182 t.j. - OpenLEX

§ 1. - Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lutego 2020 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa wysokości uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", na stanowiskach służbowych, z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej.