Art. 4. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.
Art.  4.

Uposażenie pieniężne przysługujące wojskowym z mocy niniejszego dekretu oraz wynikających z niego rozporządzeń wykonawczych Ministra Obrony Narodowej są wolne od wszelkiego rodzaju podatków państwowych.