Art. 29. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.
Art.  29.
1.
Wojskowym zawieszonym w czynnościach służbowych lub znajdującym się pod śledztwem przysługuje uposażenie w wysokości 50% uposażenia zasadniczego (według stopnia).
2.
W razie odwołania zawieszenia w czynnościach służbowych lub umorzenia śledztwa z powodu braku cech przestępstwa wojskowemu wypłaca się drugie 50% uposażenia zasadniczego i inne przysługujące dodatki z wyjątkiem dodatku funkcyjnego.
3.
Wojskowi skazani wyrokiem sądowym tracą prawo do uposażenia od dnia uprawomocnienia się wyroku.