Art. 19. - Uposażenie wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.67.371 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1948 r.
Art.  19.

Uposażenie (żołd) podoficerów i szeregowców pełniących obowiązkową służbę czynną oraz nadterminowych zależne jest od posiadanego stopnia wojskowego i zajmowanego stanowiska.