Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.28.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.
Art.  9.

Ustawą niniejszą objęci są profesorowie i pomocnicze siły naukowe szkół akademickich, wyliczonych w art. 111 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich (Dz. U. R. P. № 72 poz. 494). Rada Ministrów będzie władna poszczególne postanowienia ustawy stosować do funkcjonarjuszów tych państwowych szkół o charakterze więcej niż średnim, które nie są zaliczone do szkół akademickich.

Do czasu wydania osobnej ustawy, normującej pobory pracowników w państwowych instytutach naukowych, Rada Ministrów będzie władną zrównać pobory tych pracowników z poborami analogicznych pracowników szkół akademickich.