Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.28.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.
Art.  8.

Normy wynagrodzeń za czynności asystentów młodszych (demonstratorów, elewów), czynności zastępcze, wykłady i ćwiczenia, dla których nie istnieją odrębne katedry, oraz lekcje lektorów określi Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Skarbu.