Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.28.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.
Art.  6.

Postanowienia ogólne, zawarte w artykułach 6, 7, 8 i 9, oraz postanowienia przejściowe ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. № 65, poz. 429) mają zastosowania również do profesorów szkół akademickich z tą zmianą, iż profesorom zwyczajnym i nadzwyczajnym zalicza się przy wymiarze dodatku za wysługą lat całkowity czas służby, spędzony w charakterze profesora lub pomocnika naukowego w polskiej szkole akademickiej.