Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.28.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.
Art.  4.

Adjunkci, kustosze, prosektarzy, konstruktorzy i obserwatorowie otrzymują uposażenie urzędników państwowych VII stopnia służbowego wedle postanowień ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. № 65, poz. 429).

Dodatek za wysługą lat i studja wyższe otrzymują od chwili nominacji.

Ponadto może Minister Wyznań. Religijnych i Oświecania Publicznego przyznać osobisty dodatek naukowy, wynoszący 50% dodatku drożyźnianego, przysługującego danemu adjunktowi, kustoszowi, prosektorowi, konstruktorowi ) obserwatorowi.