Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.28.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.
Art.  3.

W wyjątkowych wypadkach może Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Skarbu przyznać wy bitnym specjalistom, powołanym na podstawie umowy do pełnienia czynności profesorskich wynagrodzenie wyższe od uposażenia, unormowanego niniejszą ustawą.