Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.28.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.
Art.  12.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1922 r. Z dniem tym tracą moc postanowienia ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu profesorów, innych wykładających i pomocników naukowych w państwowych szkołach akademickich (Dz. U. R. P. № 68, poz. 432), o ile są sprzeczne ę postanowieniami niniejszej ustawy.