Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.28.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.
Art.  10.

Zastępcom profesorów i pomocniczym siłom naukowym, pobierającym uposażenie według ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu profesorów, innych wykładających i pomocników naukowych w państwowych szkołach akademickich (Dz. U. R. P. № 65, poz. 432), przysługuje prawo zatrzymania tego uposażenia aż do końca okresu nominacyjnego, względnie do chwili rozwiązania stosunku służbowego na inne) drodze, o ile w ciągu trzech miesięcy od chwili wejścia w życie niniejszej ustawy złożą władzy asygnującej oświadczenie w tym kierunku.