§ 9. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych. - Dz.U.1966.37.227 - OpenLEX

§ 9. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.37.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1966 r.
§  9.
Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac i w uzgodnieniu z zarządem głównym Związku Zawodowego Pracowników Kultury ustali stanowiska, kwalifikacje i uposażenie pracowników administracyjnych i obsługi na zasadach obowiązujących w prezydiach rad narodowych.