§ 6. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych. - Dz.U.1966.37.227 - OpenLEX

§ 6. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.37.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1966 r.
§  6.
Minister Szkolnictwa Wyższego może za zgodą Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac uzupełniać tabelę stanowisk, kwalifikacji, uposażenia zasadniczego i dodatku specjalnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, niezbędnymi stanowiskami.