§ 15. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych. - Dz.U.1966.37.227 - OpenLEX

§ 15. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.37.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1966 r.
§  15.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników służby archiwalnej zatrudnionych w archiwach państwowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 60, poz. 301 i z 1963 r. Nr 47, poz. 263).