§ 12. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych. - Dz.U.1966.37.227 - OpenLEX

§ 12. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.37.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1966 r.
§  12.
Dodatek specjalny (§ 2 ust. 1 pkt 2) oraz nagrody, o których mowa w § 11, nie podlegają podatkowi od wynagrodzenia.