§ 1. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych. - Dz.U.1966.37.227 - OpenLEX

§ 1. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.37.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1966 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie stosuje się do pracowników służby archiwalnej zatrudnionych w archiwach państwowych.
2.
Rozporządzenia nie stosuje się do zatrudnionych w archiwach państwowych pracowników naukowo-badawczych i naukowo-dydaktycznych.