§ 27. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. - Dz.U.1973.36.213 - OpenLEX

§ 27. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.36.213

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  27.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1973 r., z wyjątkiem przepisów o funduszu nagród (§ 15) i odprawach (§ 16), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.