§ 23. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. - Dz.U.1973.36.213 - OpenLEX

§ 23. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.36.213

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  23.
1.
Podwyżki płac na podstawie przepisów rozporządzenia następują w dwóch etapach:
1)
I etap w dniu 1 września 1973 r.,
2)
II etap w dniu 1 września 1975 r.
2.
Podwyżki płac, o których mowa w ust. 1, nie są awansami w rozumieniu przepisów § 5 ust. 1.