§ 16. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. - Dz.U.1973.36.213 - OpenLEX

§ 16. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.36.213

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  16.
Pracownikowi szkoły wyższej zatrudnionemu na czas nieokreślony, z którym rozwiązuje się stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, może być przyznana z planowanego osobowego funduszu płac odprawa w wysokości jednomiesięcznego uposażania zasadniczego. Odprawa może być przyznana pracownikowi, który przed przejściem na emeryturę lub rentę przepracował w szkolnictwie co najmniej 10 lat.