§ 3. - Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.14.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  3.
Minister Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu w drodze rozporządzenia określa miejscowości, w których pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" przysługuje dodatek lokalny oraz ustala wysokość tego dodatku.