§ 21. - Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.14.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  21.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Poczt i Telegrafów oraz Ministrowi Skarbu.