§ 20. - Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.14.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  20.
Pracownicy państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" pozostający w stosunku służbowym w dniu 1 stycznia 1949 r. zostają zaszeregowani do grupy uposażenia, odpowiadającej liczbowo grupie uposażenia dotychczas posiadanej.