§ 2. - Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.14.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  2. 1
1.
Ustanawia się 12 grup uposażenia według następującej tabeli:
Grupa uposażeniaKwota uposażenia miesięcznego w złotych
11.249
21.072
3 858
4 720
5 606
6 540
7 490
8 452
9 420
10 394
11 382
12 376.
2.
Dla doręczycieli poczty państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" ustala się odrębne stawki uposażenia zasadniczego:
Stawka uposażeniaWysokość miesięcznego uposażenia zasadniczego

1650,-
2590,-
3520,-
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1953 r. (Dz.U.53.50.246) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 września 1956 r. (Dz.U.56.40.183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1956 r.