§ 15. - Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.14.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  15.
1.
Kwoty, przewidziane w preliminarzu budżetowym państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" na akcję socjalną, będą wydatkowane w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Pracowników Poczty i Telekomunikacji.
2.
Państwowe przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" obowiązane jest do opłacania za pracowników korzystających z wczasów pracowniczych części opłat za wczasy w wysokości określonej dla pracowników państwowych.