§ 1. - Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.14.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  1.
Rozporządzenie niniejsze normuje uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", których stosunek służbowy ma charakter publiczno-prawny.